Usluge

Preduzeće "INVEST GRADNJA" D.O.O. pruža sledeće usluge:

Usluge mašinske radionice:

  • sečenje limova debljine do 12mm
  • savijanje limova debljine do 4mm
  • rolovanje lima debljine do 4mm
  • kružno savijanje cevi i profila