Etažne stabilne parne pekarske peći

INVEST GRADNJA je proizvodna organizacija osnovana 1991. godine, u vreme nastalih velikih potreba za opremom u proizvodnji hrane. Ideja u INVEST GRADNJI je bila u osvajanju proizvoda koji će obezbediti “hleb naš nasušni”.

Prve pekarske peći su rađene za loženje sa drvetom, dok se kasniji razvoj oslanjao i na druga dva fosilna goriva, na tečna i gasovita, u zavisnosti od lokacije objekta i mogućnosti nabavke goriva. Uz peć se isporučuje i pomoćna pekarska oprema, kao što su potezni kip aparati za ubacivanje hleba i testa u peći i fermentacione komore za testa.

Prvobitna iskustva su bila dragocena i pozitivna te se namena ovih peći, koje su prvobitno bile za pečenje hleba, proširuje na široki asortiman bureka, peciva, kolača, mesa, pečenja i pripremanja gotovih jela.

Par godina posle prvih uspelih peći INVEST GRADNJA stupa u saradnju sa Katedrom za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu u vezi konsultacija o konstrukciji, pregledu dokumentacije i ispitivanju gotovih peći.

MODERNE STABILNE PARNE PEĆI

IG - PEK je etažna stabilna peć namenjena za proizvodnju hleba , peciva , bureka , pečenja i slično , konstruisana za sagorevanje drveta , uglja , tečnog goriva i gasovitog goriva bez izmena u samom ložištu peći . Peći se rade u kapacitetima od 50 do 400 vekni hleba po jednom pečenju . Ubacivanje čvrstih goriva se vrši ručno kroz vrata za loženje na početku ložišta .

IG - PEK peći se rade na principu zagrejavanja grejača putem predaje toplote zračenjem i konvekcijom u ložišnom prostoru . Toplotu obezbeđuje već primenjeno gorivo . Dimni produkti sagorevanja prolaze kroz naknadne grejne površine drugog i trećeg prolaza i odaju toplotu konvekcijom , te se na taj način postiže visok stepen korisnosti same peći .

Zagrevanjem etaža za pečenje ostvaruje se preko cevnih grejača u kojima se generiše vodena para toplotom dobijenom u ložištu i u naknadnim prolazima . Peći su takođe po zahtevu kupca opremljene sa dva bojlera izrađena od nerđajućih limova ( prokron ) za toplu vodu kapaciteta 2 x 90 litara ili 2 x 130 litara tople vode .

Temperatura za pečenje se postiže od 200 oC do 280 oC max 310 oC. Dobra izolacija sprečava veće odavanje toplote u okolinu , tako da su iskustva pokazala da je temperaturski pad za 12 časova oko 60 oC , posle završenog pečenja , čime se omogućuje veoma brzo postizanje radne temperature uz minimalan utrošak goriva .

IG - PEK peći su izrađene od kvalitetnih materijala i to :

  • grejači - od legiranih bešavnih čeličnih cevi Č 1214/ Č 1215,
  • vrata peći - od limova kvaliteta Č 4580,
  • obloge peći - od limova kvaliteta Č 0147 ili Č 4580,
  • ložište peći - ozid od kvalitetnog vatrostalnog materijala ,

 

Karakteristika ove konstrukcije peći je jednostavno rukovanje i održavanje , za funkcionisanje nije potrebna električna energija , izuzev kod pumpi za tečno gorivo . IG - PEK peći se isporučuju u delovima koji se sklapaju i zidaju u prostoru određenom za pečenje , i tako sklopljene i ozidane čine jednu homogenu celinu . Uz peći se isporučuju i fermentacione komore za pripremu testa .

INVEST GRADNJA je isporučila pekarske peći i raznu opremu korisnicima iz :

Srbije , Hrvatske , BiH , Makedonije , Slovenije , Ukrajine , Rumunije , Albanije i Bugarske .

 

KONTROLA I ISPITIVANJE

Kontrolu i ispitivanje tehničke dokumentacije i opreme INVEST GRADNJA ostvaruje u okviru svoje saradnje sa Katedrom za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu , 27. mart br . 80, 11000 Beograd .

Garancija za izrađenu opremu je 12 meseci .

1. Parne pekarske peći III etaže

TIP PEĆI

KARAKTERISTIKE

Broj plehova
Broj vekni hleba
Dimenzije ploče za pečenje (cm)
Korisna površina (m2)
Širina peći sa komorom (cm)
Ukupna dužina peći (cm)
IG-PEK 309
9
36/27
72 x 122
2.60
240
235
IG-PEK 312
12
48/36
72 x 162
3.50
240
280
IG-PEK 315
15
60/45
72 x 202
4.40
240
320
IG-PEK 318
18
72/54
122 x 122
4.50
290
235
IG-PEK 324
24
96/72
122 x 162
6.00
290
280
IG-PEK 330
30
120/90
122 x 202
7.40
290
320
IG-PEK 327
27
108/81
182 x 122
6.70
340
235
IG-PEK 336
36
144/108
182 x 162
8.90
340
280
IG-PEK 345
45
180/135
182 x 202
11.00
340
320

 

2. Parne pekarske peći IV etaže

TIP PEĆI

KARAKTERISTIKE

Broj plehova
Broj vekni hleba
Dimenzije ploče za pečenje (cm)
Korisna površina (m2)
Širina peći sa komorom (cm)
Ukupna dužina peći (cm)
IG-PEK 412
12
48/36
72 x 122
3.50
240
235
IG-PEK 416
16
64/48
72 x 162
4.70
240
280
IG-PEK 420
20
80/60
72 x 202
5.80
240
320
IG-PEK 424
24
96/72
122 x 122
6.00
290
235
IG-PEK 432
32
128/96
122 x 162
8.00
290
280
IG-PEK 440
40
160/120
122 x 202
10.00
290
320
IG-PEK 436
36
144/108
182 x 122
9.00
340
235
IG-PEK 448
48
192/144
182 x 162
12.00
340
280
IG-PEK 460
60
180/240
182 x 202
15.00
340
320

 

3. Parne pekarske peći V etaža

TIP PEĆI

KARAKTERISTIKE

Broj plehova
Broj vekni hleba
Dimenzije ploče za pečenje (cm)
Korisna površina (m2)
Širina peći sa komorom (cm)
Ukupna dužina peći (cm)
IG-PEK 515
15
60/45
72 x 122
4.40
240
235
IG-PEK 520
20
80/60
72 x 162
5.80
240
280
IG-PEK 525
25
100/75
72 x 202
7.30
240
320
IG-PEK 530
30
120/90
122 x 122
7.50
290
235
IG-PEK 540
40
160/120
122 x 162
10.00
290
280
IG-PEK 550
50
200/150
122 x 202
12.00
290
320

 

NAPOMENA:
POSTOJI MOGUĆNOST NARUDŽBE I DRUGIH VELIČINA (DIMENZIJA) PEĆI KOJE NISU OBUHVAĆENE U TABELI